การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10
ชงบอร์ด สกสค.พิจารณาโทษอดีตผู้บริหาร สกสค.
ไฟเขียวเกณฑ์เฟ้นศึกษานิเทศก์ สพฐ.
สพฐ.ใช้กิจกรรมลูกเสืออบรม 110 ผอ.เขตพื้นที่ฯใหม่
สอศ.ถกแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท เล็งย้ายผู้บริหารวิทยาลัยตีกันซ้ำซาก
บอร์ด ก.ค.ศ.ไฟเขียว ย้าย ผอ.เขตพื้นที่ 44 ราย
"หมอธี" แก้เกณฑ์รับเด็กเงื่อนไขพิเศษ
การติดตามหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560