การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1)
องคมนตรีแนะ ศธ.น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.9 ใช้เป็นแนวปฏิรูปการศึกษาไทย
ทปอ.รองานวิจัย "เลิก-ไม่เลิก" เลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน ได้ข้อสรุปค่าสมัครระบบ "ทีแคส" 5 รอบแล้ว
"กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท" จี้ ศธ. สอบปม ร.ร.ขอให้เด็กถูกครูล่วงละเมิดยอมความ
22 หน่วยจัดเทหลักสูตรอบรมครูต้องจ่ายชดเชย
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 16 สิงหาคม 2560
ศธ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม"
ข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2560
การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ