• การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังใน สนง.ศึกษาธิการภาคและ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2

  • รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ" เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

  • แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

  • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

  • ผลประชุมองค์กรหลัก 20 มิถุนายน 2560

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +