• การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1)

  • องคมนตรีแนะ ศธ.น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.9 ใช้เป็นแนวปฏิรูปการศึกษาไทย

  • ทปอ.รองานวิจัย "เลิก-ไม่เลิก" เลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน ได้ข้อสรุปค่าสมัครระบบ "ทีแคส" 5 รอบแล้ว

  • "กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท" จี้ ศธ. สอบปม ร.ร.ขอให้เด็กถูกครูล่วงละเมิดยอมความ

  • 22 หน่วยจัดเทหลักสูตรอบรมครูต้องจ่ายชดเชย

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +